Wystawa fotografii Kamil Myszkowski „Miłośnik patrzenia” 1.03.2023 fot. Michał Konrad, Arkadiusz Ławrywianiec

Wys­tawa fotografii Kamil Myszkows­ki „Miłośnik patrzenia” 1.03.2023 fot. Michał Kon­rad, Arka­diusz Ławrywianiec