Fotorelacje 2016

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Michał Sza­last „Albi­nos of Tan­za­nia” 07.09.2016 Fot. Arka­diusz Ławrywianiec

————————————————————————-

Wys­tawa Fotografii Marcin Górs­ki „Nie-Miejs­ca” 06.04.2016 Fot. Arka­diusz Ławrywianiec

————————————————————————-

Wys­tawa EPSON Digi­graphia 02.03.2016 fot. Arka­diusz Ławrywianiec

————————————————————————-

Wys­tawa EPSON Digi­graphia 02.03.2016 fot. Arka­diusz Ławrywianiec

————————————————————————-

Warsz­taty Epson Eizo 11.02.2016 fot. Arka­diusz Ławrywianiec

————————————————————————-

Wys­tawa Woj­ciech Praż­mows­ki “Miłosz. Tute­jszy” 03.02.2016 fot. Arka­diusz Ławrywianiec

————————————————————————-

WYSTAWAWYSTAWA FOTOGRAFII NOWO PRZYJĘTYCH CZŁONKÓW OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZPAF SZEWCZYK-SZELKA BARBARA, KOMENDERA LESZEK, WOJCIESZAK JANUSZ” 20.01.2016 FOT. ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC

————————————————————————-