Fotorelacje 2023


Wys­tawa pokonkur­sowa fotografii „Katow­ice w obiek­ty­wie 2023” 07.12.2023 fot. Alic­ja i Arka­diusz Ławry­wian­iec
Wys­tawa pokonkur­sowa fotografii „Katow­ice w obiek­ty­wie 2023” 07.12.2023 fot. Alic­ja i Arka­diusz Ławrywianiec

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Piotrem Zawo­jskim poroz­maw­iamy o książce “Pisanie i czy­tanie (o) fotografii. Odkry­w­cy, klasy­cy, obra­zobur­cy”. 19.10.2023 Fot. Kamil Myszkows­ki
Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Piotrem Zawo­jskim poroz­maw­iamy o książce “Pisanie i czy­tanie (o) fotografii. Odkry­w­cy, klasy­cy, obra­zobur­cy”. 19.10.2023 Fot. Kamil Myszkowski

Wys­tawa fotografii „Zbig­niew Saw­icz 50-lecie dzi­ałal­noś­ci twór­czej” 04.10.2023 fot. Bea­ta Men­drek
Wys­tawa fotografii „Zbig­niew Saw­icz 50-lecie dzi­ałal­noś­ci twór­czej” 04.10.2023 fot. Bea­ta Mendrek

Wys­tawa fotografii Bea­ta Men­drek „Dotknię­cia” 07.06.2023 fot.: Michał Kon­rad, Michał Otręb­s­ki, Zbig­niew Szwa­ja
Wys­tawa fotografii Bea­ta Men­drek „Dotknię­cia” 07.06.2023 fot.: Michał Kon­rad, Michał Otręb­s­ki, Zbig­niew Szwaja

Wys­tawa fotografii Alek­sander Orszu­lik „Co przyniesie dzień?” 04.05.2023 fot. Michał Kon­rad
Wys­tawa fotografii Alek­sander Orszu­lik „Co przyniesie dzień?” 04.05.2023 fot. Michał Konrad

Spotkanie poroz­maw­ia­jmy o Kamil Myszkows­ki „Miłośnik patrzenia” 18.04.2023 fot. Alek­sander Orszu­lik
Spotkanie „Poroz­maw­ia­jmy o…” Kamil Myszkows­ki „Miłośnik patrzenia” 18.04.2023 fot. Alek­sander Orszulik

VII Eedy­c­ja pro­jek­tu Ostra­va-Katow­ice-Opa­va 05.04.2023 fot. Bea­ta Men­drek, Michał Kon­rad
VII Eedy­c­ja pro­jek­tu Ostra­va-Katow­ice-Opa­va 05.04.2023 fot. Bea­ta Men­drek, Michał Konrad

Wys­tawa fotografii Kamil Myszkows­ki „Miłośnik patrzenia” 1.03.2023 fot. Michał Kon­rad, Arka­diusz Ławry­wian­iec
Wys­tawa fotografii Kamil Myszkows­ki „Miłośnik patrzenia” 1.03.2023 fot. Michał Kon­rad, Arka­diusz Ławrywianiec

Spotkanie z Pawłem Duszą w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się” 15.02.2023 fot. Michał Kon­rad
Spotkanie z Pawłem Duszą w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się” 15.02.2023 fot. Michał Konrad

Wys­tawa fotografii Michał Kon­rad „Rze­ka” 1.02.2023 fot. Jarosław Zado­ra
Wys­tawa fotografii Michał Kon­rad „Rze­ka” 1.02.2023 fot. Jarosław Zadora

Zbiorowa wys­tawa fotografii nowo przyję­tych członków ZPAF Okręg Śląs­ki 04.01.2023 Fot. Dar­iusz Machu­ra
Zbiorowa wys­tawa fotografii nowo przyję­tych członków ZPAF Okręg Śląs­ki 04.01.2023 Fot. Dar­iusz Machura