Byli członkowie ZPAF Okręg Śląski

CHOJNACKA ANNA, Katow­ice, ur. 1914 [w ZPAF od 1958] zm. 2007
DZIERŻYŃSKA MARIA, Kłodzko, ur. 1938 [w ZPAF od 2004] zm. 2018
HLAWSA-HLAWSKI JERZY, Katow­ice, ur. 1924 [w ZPAF od 1977] zm. 1986
HOLAS-IDZIAKOWA HALINA, Bystra Śląs­ka, ur. 1916 [w ZPAF od 1950] zm. 2014
IDZIAK LEONARD, Katow­ice, ur. 1913 [w ZPAF od 1953] zm. 2001
KOLTON SYLWESTER, w ZPAF od 2018 do 2023
LEWCZYŃSKI JERZY, Gli­wice, ur. 1924 [w ZPAF od 1958] zm. 2014
LISIAK KRZYSZTOF, Dąbrowa Gór­nicza, w ZPAF od 2006 do 2021
LISZKA KRZYSZTOF, Chrzanów, w ZPAF od 1990 do 2021
LOCHER MAREK, Mysłow­ice, w ZPAF od 2008 do 2017
MIEŁEK MARIAN, Mark­low­ice, w ZPAF od 2011 do 2017
NIESPOREK KRZYSZTOF, Katow­ice, ur. 1950 [w ZPAF od 2006] zm. 2016
POLOCZEK EDWARD, Katow­ice, ur. 1922 [w ZPAF od 1952] zm. 1997
SEKO KAZIMIERZ, Katow­ice, ur. 1917 [w ZPAF od 2001] zm. 2006
SZYMON PIOTR, Katow­ice, ur. 1957 [w ZPAF od 2001] zm. 2005
RYDET ZOFIA, Gli­wice, ur. 1911 [w ZPAF od 1961] zm. 1997
WIELOMSKI MIECZYSŁAW, Czechow­ice-Dziedz­ice, ur. 1948 [w ZPAF od 2000] zm. 2018