Fotorelacje


Zbiorowa wys­tawa fotografii „Obser­wa­torzy” z okazji 75-lecia ZPAF 07.09.2022 fot. Krzysztof Szla­pa, Lil­ian­na Ligęza-Jasik
Zbiorowa wys­tawa fotografii „Obser­wa­torzy” z okazji 75-lecia ZPAF 07.09.2022 fot. Krzysztof Szla­pa, Lil­ian­na Ligęza-Jasik

Wys­tawa fotografii Iwona Ger­manek „Różowy nie ist­nieje” 03.08.2022 fot. Dar­iusz Zakrzews­ki
Wys­tawa fotografii Iwona Ger­manek „Różowy nie ist­nieje” 03.08.2022 fot. Dar­iusz Zakrzewski

Wys­tawa fotografii “Dyplomy 2022” Szkoły Fotograficznej Fotoe­dukac­ja 06.07.2022 fot. Artur Solows­ki
Wys­tawa fotografii “Dyplomy 2022” Szkoły Fotograficznej Fotoe­dukac­ja 06.07.2022 fot. Artur Solowski

Wys­tawa fotografii Jakub Dziewit „Desires of mean­ing” 01.06.2022 fot. Michał Otręb­s­ki
Wys­tawa fotografii Jakub Dziewit „Desires of mean­ing” 01.06.2022 fot. Michał Otrębski

Zbiorowa wys­tawa fotografii i malarst­wa „WOLNOŚĆ – СВОБОДА 2018 — 2022” 05.05.2022 fot. Julia Guzik, Zbig­niew Pod­si­adło
Zbiorowa wys­tawa fotografii i malarst­wa „WOLNOŚĆ – СВОБОДА 2018 — 2022” 05.05.2022 fot. Julia Guzik, Zbig­niew Podsiadło

Zbiorowa wys­tawa fotografii i malarst­wa „WOLNOŚĆ – СВОБОДА 2018 — 2022” 05.05.2022 fot. Tere­sa Solarz
Zbiorowa wys­tawa fotografii i malarst­wa „WOLNOŚĆ – СВОБОДА 2018 — 2022” 05.05.2022 fot. Tere­sa Solarz

Wys­tawa fotografii Pavel Mára „4Serie” recen­z­ja i foto­torelac­ja Pio­tra Góryjowskiego
WWys­tawa fotografii Pavel Mára „4Serie” recen­z­ja i foto­torelac­ja Pio­tra Góryjowskiego

Wys­tawa fotografii Pavel Mára „4Serie” 06.04.2022 fot. Iwona Ger­manek
Wys­tawa fotografii Pavel Mára „4Serie” 06.04.2022 fot. Iwona Germanek

Wys­tawa fotografii Krzysztof Szla­pa „Scenografie” 02.03.2022 fot. Lil­ian­na Ligęza-Jasik
Wys­tawa fotografii Krzysztof Szla­pa „Scenografie” 02.03.2022 fot. Lil­ian­na Ligęza-Jasik

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec “Chasy­dzi w Lelowie” recen­z­ja i fotorelac­ja Lesz­ka Górskiego
Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec “Chasy­dzi w Lelowie” recen­z­ja i fotorelac­ja Lesz­ka Górskiego

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Chasy­dzi w Lelowie” 02.02.2022 fot. Krzysztof Szla­pa
Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Chasy­dzi w Lelowie” 02.02.2022 fot. Krzysztof Szlapa

„Obec­ni” zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF 05.01.2022 fot. Krzysztof Szla­pa
„Obec­ni” zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF 05.01.2022 fot. Krzysztof Szlapa

Wys­tawa pokonkur­sowa fotografii „Katow­ice w obiek­ty­wie 2021” w nowej siedz­i­bie Galerii Katow­ice przy ZPAF Okręg Śląs­ki Katow­ice ul. Dąbrowskiego 2. 01.12.2021 fot. Krzysztof Szla­pa
Wys­tawa pokonkur­sowa fotografii „Katow­ice w obiek­ty­wie 2021” w nowej siedz­i­bie Galerii Katow­ice przy ZPAF Okręg Śląs­ki Katow­ice ul. Dąbrowskiego 2. 01.12.2021 fot. Krzysztof Szlapa

V edy­c­ja pro­jek­tu OKO Ostra­va-Katow­ice-Opa­va Gale­ria Kupe Opa­va 10.11.2021 fot. Alic­ja, Arka­diusz Ławry­wian­iec
V edy­c­ja pro­jek­tu OKO Ostra­va-Katow­ice-Opa­va Gale­ria Kupe Opa­va 10.11.2021 fot. Alic­ja, Arka­diusz Ławrywianiec

Zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF „Fotografia doku­men­tal­na” z cyk­lu „Świado­mość kadru”
Zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF „Fotografia doku­men­tal­na” z cyk­lu „Świado­mość kadru” 26.10.2021 fot. Alic­ja, Arka­diusz Ławrywianiec

Wys­tawa fotografii Jowi­ta Mor­mul „PAMIĘĆ ODMIENNA” 01.06.2021 fot. Grze­gorz Maciąg
Wys­tawa fotografii Jowi­ta Mor­mul „PAMIĘĆ ODMIENNA” 01.06.2021 fot. Grze­gorz Maciąg, Jerzy Kleszcz

Antoni Kreis wys­tawa Przezroczys­tość 04.05.2021 fot. Dar­iusz Zakrzews­ki
Antoni Kreis wys­tawa „Przezroczys­tość” 04.05.2021 fot. Dar­iusz Zakrzewski

 


 

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.” 03.03.2021 fot. Krzysztof Szla­pa
Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.” 03.03.2021 fot. Krzysztof Szlapa

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.” 03.03.2021 relac­je eska.pl, naszemiasto.pl, aktu­al­noś­ci TVP Katow­ice
Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.” 03.03.2021 relac­je eska.pl, naszemiasto.pl, Aktu­al­noś­ci TVP Katowice