Fotorelacje 2020Zbiorowa wys­tawa fotografii „Pokole­nia” w ramach pro­jek­tu „Fotografia jako pomost miedzy pokole­ni­a­mi”. 10.10.2020

Zbiorowa wys­tawa fotografii „Pokole­nia” w ramach pro­jek­tu „Fotografia jako pomost miedzy pokole­ni­a­mi”. 10.10.2020Ostra­va Vitkovice wys­tawa poplen­erowa 16.09.2020 fot. Arka­diusz Gola

Ostra­va Vitkovice wys­tawa poplen­erowa 16.09.2020 fot. Arka­diusz GolaIV edy­c­ja pro­jek­tu OKO, wręcze­nie Brą­zowych Medali “Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis” Jakubowi Byr­czkowi i Jerze­mu Łakom­skiemu 06.08.2020 fot. Bea­ta Mendrek

IV edy­c­ja pro­jek­tu OKO, wręcze­nie Brą­zowych Medali “Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis” Jakubowi Byr­czkowi i Jerze­mu Łakom­skiemu 06.08.2020 fot. Bea­ta Mendrek

IV edy­c­ja pro­jek­tu OKO film Antoniego Kreisa 06.08.2020

IV edy­c­ja pro­jek­tu OKO, w relacji Aktu­al­noś­ci TVP Katow­ice 06.08.2020

IV edy­c­ja pro­jek­tu OKO film Michała Sza­las­ta 06.08.2020

Wręcze­nie Brą­zowych Medali “Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis” Jakubowi Byr­czkowi i Jerze­mu Łakom­skiemu 06.08.2020 film Antoniego KreisaWys­tawa fotografii Timm Stütz “80 lat/80 zdjęć. Fotografie do prze-myśle­nia”. 04.03.2020 fot. Krzysztof Szlapa

Wys­tawa fotografii Timm Stütz “80 lat/80 zdjęć. Fotografie do prze-myśle­nia”. 04.03.2020 fot. Krzysztof SzlapaSpotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Iwoną Myr­cik oraz Michałem Kasprza­kiem poroz­maw­iamy o podatkach w dzi­ałal­noś­ci fotograficznej. 26.02.2020 fot. Krzysztof Strzoda.

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Iwoną Myr­cik oraz Michałem Kasprza­kiem poroz­maw­iamy o podatkach w dzi­ałal­noś­ci fotograficznej. 26.02.2020 fot. Krzysztof Strzoda.Wys­tawa fotografii Sła­womir Jodłows­ki “Trans­gres­je wyśnione”. 05.02.2020 fot. Krzysztof Świtalski.

Wys­tawa fotografii Sła­womir Jodłows­ki “Trans­gres­je wyśnione”. 05.02.2020 fot. Krzysztof Świtalski.“Poroz­maw­ia­jmy o…” Moni­ka Chy­lak pra­wo autorskie w fotografii 16.01.2020 fot. Krzysztof Szlapa.

Poroz­maw­ia­jmy o…” Moni­ka Chy­lak pra­wo autorskie w fotografii 16.01.2020 fot. Krzysztof Szlapa.Spotkanie “Wys­tawa fotografii Janusz Lech Woj­cieszak “Pano”” 08.01.2020 fot. Krzsztof Szlapa.

Wys­tawa fotografii Janusz Lech Woj­cieszak “Pano”” 08.01.2020 fot. Krzsztof Szlapa.