Plan wystaw

Plan wys­taw w Galerii Katowice

2023

XI Antoni Kreis
XII Katow­ice w Obiektywie

2024

I Nowo przyjęci
II SUDECKA VENUS
III Andrzej Jerzy Lech
IV Stanisław Składanows­ki, Sier­pień ’80
V Krzysztof Strzoda
VI Andrzej Protasiuk
VII Jolan­ta Ryc­er­s­ka, Andrzej Grudzień
VIII Ryszard Czernow
IX ZPAF OŚ
X Boris Nemeth
XI Krzysztof Szlapa
XII Katow­ice w Obiektywie

2025

I Nowo przyjęci
II Janusz Lech Wojcieszak
III Jakub Dziewit
IV ZPAF OŚ
V Hali­na Morcinek
VI Lil­ian­na Ligęza-Jasik
VII
VIII ZPAF OŚ
IX Vladimir Birgus
X Arka­diusz Ławrywianiec
XI Artur Turek
XII Katow­ice w Obiektywie

2026

I Nowo przyjęci
II ZPAF OŚ
III
IV
V
VI ZPAF OŚ
VII
VIII
IX
X ZPAF OŚ
XI
XII Katow­ice w Obiektywie

W przy­pad­ku zdarzeń losowych pro­gram wys­taw może ulec zmianie.