Plan wystaw

Plan wys­taw w Galerii Katowice

2021


IX Remont Galerii
X Remont Galerii
XI Remont Galerii
XII Katow­ice w Obiektywie

2022

I Zbiorowa Okręg Śląs­ki ZPAF
II Kamil Myszkowski
III Krzysztof Szlapa
IV Pavel Mara
V Zbig­niew Sawicz
VI Krzysztof Paliński
VII Fotoedukacja
VIII Cyberfoto
IX Katarzy­na Pawlikowska
X Krzysztof Strzoda
XI Roman Vondrouš
XII Katow­ice w Obiektywie

2023

I Nowo przyjęci
II Iwona Germanek
III
IV ZPAF OŚ
V
VI Bea­ta Mendrek
VII Fotoedukacja
VIII Cyberfoto
IX
X ZPAF OŚ
XI
XII Katow­ice w Obiektywie