Plan wystaw

Plan wys­taw w Galerii Katowice

2021


V Antoni Kreis
VI Jowi­ta Mormul
VII Fotoedukacja
VIII Cyberfoto
IX ZPAF OŚ
X ZPAF OŚ/Krzysztof Gołuch
XI OFFO
XII Katow­ice w Obiektywie

2022

I Nowo przyjęci
II Kamil Myszkowski
III Krzysztof Szlapa
IV Pavel Mara
V Zbig­niew Sawicz
VI Krzysztof Paliński
VII Fotoedukacja
VIII Cyberfoto
IX Katarzy­na Pawlikowska
X Krzysztof Strzoda
XI ZPAF OŚ
XII Katow­ice w Obiektywie