Plan wystaw

Plan wys­taw w Galerii Katowice

2022

V „WOLNOŚĆ – СВОБОДА 2018 — 2022”
VI Jakub Dziewit
VII Fotoedukacja
VIII Iwona Germanek
IX Katarzy­na Pawlikowska
X Krzysztof Strzoda
XI Roman Vondrouš
XII Katow­ice w Obiektywie

2023

I Nowo przyjęci
II ZPAF OŚ
III Kamil Myszkowski
IV Zbig­niew Sawicz
V Alek­sander Orszulik
VI Bea­ta Mendrek
VII Fotoedukacja
VIII Cyberfoto
IX Łukasz Cyrus
X OKO
XI ZPAF OŚ
XII Katow­ice w Obiektywie

2024

I Nowo przyjęci
II
III
IV ZPAF OŚ
V
VI
VII Fotoedukacja
VIII Cyberfoto
IX
X ZPAF OŚ
XI
XII Katow­ice w Obiektywie