Plan wystaw

Plan wys­taw w Galerii Katowice

2021


VI Jowi­ta Mormul
VII Remont Galerii
VIII Remont Galerii
IX Remont Galerii
X Remont Galerii
XI Remont Galerii
XII Katow­ice w Obiektywie

2022

I Nowo przyjęci
II Kamil Myszkowski
III Krzysztof Szlapa
IV Pavel Mara
V Zbig­niew Sawicz
VI Krzysztof Paliński
VII Fotoedukacja
VIII Cyberfoto
IX Katarzy­na Pawlikowska
X Krzysztof Strzoda
XI Roman Vondrouš
XII Katow­ice w Obiektywie