Spotkanie z cyklu “Porozmawiajmy o…” z Marcinem Giba porozmawiamy m.in. o fotografowaniu z użyciem drona. 29.11.2022 fot. Teresa Solarz

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Marcin­em Giba poroz­maw­iamy m.in. o fotografowa­niu z uży­ciem drona. 29.11.2022 fot. Tere­sa Solarz