Fotografia dokumentalna z cyklu Świadomość kadru 26.10.2021 Fot. Alicja, Arkadiusz Ławrywianiec

Fotografia doku­men­tal­na z cyk­lu Świado­mość kadru 26.10.2021 Fot. Alic­ja, Arka­diusz Ławrywianiec