Artystyczno-historyczne Sympozjum pt. „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość fotografii wokół Galerii Katowice ZPAF” z okazji Jubileuszu 40-lecia Galerii Katowice 07.09.2019 fot. Krzysztof Szlapa

Word­press Pho­to Gallery