Archiwum kategorii: Wystawy

Marek Wesołowski ” DRZEWA

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI serdecznie zaprasza 03 X 2012 o godz 18,30 na wernisaż wys­tawy fotografii: Marek Wesołows­ki ” DRZEWA” Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 III piętro. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 25 października

Marek Wesołows­ki ur. 1968 w Będzinie, miesz­ka w Dąbrowie Gór­niczej. Z wyk­sz­tałce­nia i oce­ny rzeczy­wis­toś­ci human­ista. Od 2010 Członek Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląski.
Współpra­cow­ał z miesięcznikiem Machi­na i Ultra­mary­na. Autor kilku­nas­tu wys­taw indy­wid­u­al­nych i zbiorowych. Właś­ci­ciel firmy Vir­tu­al Stu­dio, zawodowo zaj­mu­je się fotografią i pro­jek­ta­mi graficznymi.
Lubi wędrować. Zapisu­je obrazy z podróży w głąb siebie inspirowane otacza­ją­cym go światem. Swo­je fotografie prezen­tu­je na autorskim blogu marekwesolowski.blogspot.com

WESOŁOWSKI DRZEWA001

WESOŁOWSKI DRZEWA007

WESOŁOWSKI DRZEWA009

Zbigniew Sawicz 40 lat z fotografią”

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI

serdecznie zaprasza 05 IX 2012 o godz 18,30 na wernisaż wys­tawy fotografii: ” ZBIGNIEW SAWICZ  40 LAT Z FOTOGRAFIĄ”  Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10 III piętro. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 27 września

Cyberfoto 2012

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI
serdecznie zaprasza 01 VIII 2012 o godz 18,30
na wernisaż wys­taw fotografii:

CYBERFOTO 2012”

Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice ZPAF mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10
III piętro

Wystawa absolwentów szkoły rocznej Fotoedukacja


ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI
serdecznie zaprasza 04 VII 2012 o godz 18,30
na wernisaż wys­tawy zbiorowej fotografii:

ABSOLWENTÓW SZKOŁY ROCZNEJ FOTOEDUKACJA

Absol­wen­ci, którzy zaprezen­tu­ją swo­je fotografie to: Mar­ta Jakubows­ka, Ane­ta Ozorek, Katarzy­na Wala- Sułek, Mag­dale­na Klim­ińs­ka, Dar­iusz Zakrzews­ki, Piotr Trzmielews­ki, Katarzy­na Niemiec, Paweł Hage, Paweł Marcisz.

Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w siedz­i­bie Związku w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10
III piętro

Beata Mendrek-Mikulska “Współodczuwanie”, “Współodczuwanie — dialog”

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI
serdecznie zaprasza 20 VI 2012 o godz 18,30
na wernisaż wys­taw fotografii:

BEATA MENDREK-MIKULSKA “WSPÓŁODCZUWANIE”

oraz

wys­tawę zbiorową  “WSPÓŁODCZUWANIE — DIALOG

Wernisaż odbędzie się w Galerii Katow­ice mieszczącej się w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10
III piętro

Kopalnia Obrazu VII, Wobec Miejsca i Czasu… III

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW OKRĘG ŚLĄSKI
serdecznie zaprasza 06 VI 2012 o godz 18,30
na wernisaż wys­taw fotografii:

KOPALNIA OBRAZU VIIOBIEKTYWNIE/SUBIEKTYWNIE

WOBEC MIEJSCA I CZASUIII “TOŻSAMOŚĆ SUBIEKTYWNA

Wernisaż odbędzie się w siedz­i­bie Związku w Katow­icach przy ul. Św. Jana 10
III piętro