Fotorelacje


Wys­tawa fotografii Alek­sander Orszu­lik „Co przyniesie dzień?” 04.05.2023 fot. Michał Kon­rad
Wys­tawa fotografii Alek­sander Orszu­lik „Co przyniesie dzień?” 04.05.2023 fot. Michał Konrad

Spotkanie poroz­maw­ia­jmy o Kamil Myszkows­ki „Miłośnik patrzenia” 18.04.2023 fot. Alek­sander Orszu­lik
Spotkanie „Poroz­maw­ia­jmy o…” Kamil Myszkows­ki „Miłośnik patrzenia” 18.04.2023 fot. Alek­sander Orszulik

VII Eedy­c­ja pro­jek­tu Ostra­va-Katow­ice-Opa­va 05.04.2023 fot. Bea­ta Men­drek, Michał Kon­rad
VII Eedy­c­ja pro­jek­tu Ostra­va-Katow­ice-Opa­va 05.04.2023 fot. Bea­ta Men­drek, Michał Konrad

Wys­tawa fotografii Kamil Myszkows­ki „Miłośnik patrzenia” 1.03.2023 fot. Michał Kon­rad, Arka­diusz Ławry­wian­iec
Wys­tawa fotografii Kamil Myszkows­ki „Miłośnik patrzenia” 1.03.2023 fot. Michał Kon­rad, Arka­diusz Ławrywianiec

Spotkanie z Pawłem Duszą w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się” 15.02.2023 fot. Michał Kon­rad
Spotkanie z Pawłem Duszą w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się” 15.02.2023 fot. Michał Konrad

Wys­tawa fotografii Michał Kon­rad „Rze­ka” 1.02.2023 fot. Jarosław Zado­ra
Wys­tawa fotografii Michał Kon­rad „Rze­ka” 1.02.2023 fot. Jarosław Zadora

Zbiorowa wys­tawa fotografii nowo przyję­tych członków ZPAF Okręg Śląs­ki 04.01.2023 Fot. Dar­iusz Machu­ra
Zbiorowa wys­tawa fotografii nowo przyję­tych członków ZPAF Okręg Śląs­ki 04.01.2023 Fot. Dar­iusz Machura