Fotorelacje


Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Mar­ią Śli­wą, Jakubem Byr­czkiem, Anton­im Kreisem oraz Józe­fem Wol­nym poroz­maw­iamy o Jerzym Lew­czyńskim 10.04.2024 fot. Michał Kon­rad
Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Mar­ią Śli­wą, Jakubem Byr­czkiem, Anton­im Kreisem oraz Józe­fem Wol­nym poroz­maw­iamy o Jerzym Lew­czyńskim 10.04.2024 fot. Michał Konrad

Wys­tawa fotografii Stanisław Składanows­ki „Sier­pień 80” 3.04.2024 fot. Antoni Kreis
Wys­tawa fotografii Stanisław Składanows­ki „Sier­pień 80” 3.04.2024 fot. Antoni Kreis

Spotkanie z Grze­gorzem Krzysztofikiem w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się” 21.02.2024 fot. Michał Kon­rad
Spotkanie z Grze­gorzem Krzysztofikiem w ramach cyk­lu “Poz­na­jmy się” 21.02.2024 fot. Michał Konrad

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Iwoną Ger­manek 14.02.2024 fot. Natalia Żak, Wik­to­ria Wilkosz, Katarzy­na Szczepanek
Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Iwoną Ger­manek 14.02.2024 fot. Natalia Żak, Wik­to­ria Wilkosz, Katarzy­na Szczepanek

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Januszem Woj­ciesza­kiem poroz­maw­iamy o fotografowa­niu architek­tu­ry — znika­jące mury z kamienia wapi­en­nego. 10.01.2024 fot. Krzysztof Szla­pa, Arka­diusz Ławry­wian­iec
Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Januszem Woj­ciesza­kiem poroz­maw­iamy o fotografowa­niu architek­tu­ry — znika­jące mury z kamienia wapi­en­nego. 10.01.2024 fot. Krzysztof Szla­pa, Arka­diusz Ławrywianiec