Fotorelacje


Wys­tawa fotografii Jowi­ta Mor­mul „PAMIĘĆ ODMIENNA” 01.06.2021 fot. Grze­gorz Maciąg
Wys­tawa fotografii Jowi­ta Mor­mul „PAMIĘĆ ODMIENNA” 01.06.2021 fot. Grze­gorz Maciąg, Jerzy Kleszcz

Antoni Kreis wys­tawa Przezroczys­tość 04.05.2021 fot. Dar­iusz Zakrzews­ki
Antoni Kreis wys­tawa „Przezroczys­tość” 04.05.2021 fot. Dar­iusz Zakrzewski

 


 

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.” 03.03.2021 fot. Krzysztof Szla­pa
Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.” 03.03.2021 fot. Krzysztof Szlapa

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.” 03.03.2021 relac­je eska.pl, naszemiasto.pl, aktu­al­noś­ci TVP Katow­ice
Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.” 03.03.2021 relac­je eska.pl, naszemiasto.pl, Aktu­al­noś­ci TVP Katowice