Fotorelacje 2021

Wys­tawa pokonkur­sowa fotografii „Katow­ice w obiek­ty­wie 2021” w nowej siedz­i­bie Galerii Katow­ice przy ZPAF Okręg Śląs­ki Katow­ice ul. Dąbrowskiego 2. 01.12.2021 fot. Krzysztof Szla­pa
Wys­tawa pokonkur­sowa fotografii „Katow­ice w obiek­ty­wie 2021” w nowej siedz­i­bie Galerii Katow­ice przy ZPAF Okręg Śląs­ki Katow­ice ul. Dąbrowskiego 2. 01.12.2021 fot. Krzysztof Szlapa

V edy­c­ja pro­jek­tu OKO Ostra­va-Katow­ice-Opa­va Gale­ria Kupe Opa­va 10.11.2021 fot. Alic­ja, Arka­diusz Ławry­wian­iec
V edy­c­ja pro­jek­tu OKO Ostra­va-Katow­ice-Opa­va Gale­ria Kupe Opa­va 10.11.2021 fot. Alic­ja, Arka­diusz Ławrywianiec

Zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF „Fotografia doku­men­tal­na” z cyk­lu „Świado­mość kadru”
Zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF „Fotografia doku­men­tal­na” z cyk­lu „Świado­mość kadru” 26.10.2021 fot. Alic­ja, Arka­diusz Ławrywianiec

Wys­tawa fotografii Jowi­ta Mor­mul „PAMIĘĆ ODMIENNA” 01.06.2021 fot. Grze­gorz Maciąg
Wys­tawa fotografii Jowi­ta Mor­mul „PAMIĘĆ ODMIENNA” 01.06.2021 fot. Grze­gorz Maciąg, Jerzy Kleszcz

Antoni Kreis wys­tawa Przezroczys­tość 04.05.2021 fot. Dar­iusz Zakrzews­ki
Antoni Kreis wys­tawa „Przezroczys­tość” 04.05.2021 fot. Dar­iusz Zakrzewski

 


 

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.” 03.03.2021 fot. Krzysztof Szla­pa
Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.” 03.03.2021 fot. Krzysztof Szlapa

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.” 03.03.2021 relac­je eska.pl, naszemiasto.pl, aktu­al­noś­ci TVP Katow­ice
Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Miejsce K.” 03.03.2021 relac­je eska.pl, naszemiasto.pl, Aktu­al­noś­ci TVP Katowice