Fotorelacje 2018

Wys­tawa fotografii Katarzy­na Łata “VIA” 03.10.2018 fot. Tere­sa Solarz

Wys­tawa fotografii Katarzy­na Łata “VIA” 03.10.2018 fot. Tere­sa Solarz

Spotkanie z cyk­lu “Herba­ta i Fotografia” wrze­sień 2018

Spotkanie z cyk­lu “Herba­ta i Fotografia” wrze­sień 2018

Wys­tawa fotografii Zbig­niew Saw­icz “Sym­bole cza­su” 07.09.2018 fot: Józef Wol­ny, Arka­diusz Ławrywianiec

Wys­tawa fotografii Zbig­niew Saw­icz “Sym­bole cza­su” 07.09.2018 fot: Józef Wol­ny, Arka­diusz Ławrywianiec

 

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Hali­na Morcinek “Fotografia otworkowa 1:1” 04.09.2018 fot. Bar­bara Gór­ni­ak, Witold Cichocki

Wys­tawa fotografii Hali­na Morcinek “Fotografia otworkowa 1:1” 04.09.2018 fot. Bar­bara Gór­ni­ak, Witold Cichocki

 

————————————————————————-

Zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF “Halucy­nac­je” 24.08.2018 fot. Mag­dale­na Zaton

Zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF “Halucy­nac­je” 24.08.2018 fot. Mag­dale­na Zaton

 

————————————————————————-

CYBERFOTO 2018 wys­tawa pokonkur­sowa 08.08.2018 fot. Michał Szalast

CYBERFOTO 2018 wys­tawa pokonkur­sowa 08.08.2018 fot. Michał Szalast

 

————————————————————————-

Pro­jekt OKO dru­ga odsłona Gale­ria Kupe w Opaw­ie 31.05.2018 fot. M.J., Arka­diusz Ławrywianiec

Pro­jekt OKO dru­ga odsłona Gale­ria Kupe w Opaw­ie 31.05.2018 fot. M.J., Arka­diusz Ławrywianiec

Film Michała Szalasta

 

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Krzysztof Szla­pa „Stany widzenia” 06.06.2018 fot. Alic­ja Nowac­ka, Edward Grządziel

Wys­tawa fotografii Krzysztof Szla­pa „Stany widzenia” 06.06.2018 fot. Alic­ja Nowac­ka, Edward Grządziel

Frag­ment pro­gra­mu “Uwa­ga week­end” TVP Katowice

 

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Josef Moucha „Do woja marsz” 04.05.2018 fot. Tomasz Jodłows­ki, Rafał Klimkiewicz

Wys­tawa fotografii Krzysztof Gołuch „Co siód­my” 05.04.2018 fot. Rafał Klimkiewicz

Film Michała Szalasta

Frag­ment pro­gra­mu “Uwa­ga week­end” TVP Katowice

 

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Krzysztof Gołuch „Co siód­my” 05.04.2018 fot. Rafał Klimkiewicz

Wys­tawa fotografii Krzysztof Gołuch „Co siód­my” 05.04.2018 fot. Rafał Klimkiewicz

Film Michała Szalasta

Frag­ment pro­gra­mu “Uwa­ga week­end” TVP Katowice

 

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Václav Podestát „Wtedy i Ter­az / Tehdy a teď/ Then and Now” 07.03.2018 fot. David Machac, Jerzy Kleszcz, Arka­diusz Gola, Tomasz Jodłows­ki, Arka­diusz Ławrywianiec

Wys­tawa fotografii Václav Podestát „Wtedy i Ter­az / Tehdy a teď/ Then and Now” 07.03.2018 fot. David Machac, Jerzy Kleszcz, Arka­diusz Gola, Tomasz Jodłows­ki, Arka­diusz Ławrywianiec

Frag­ment pro­gra­mu “Uwa­ga week­end” TVP Katowice

Film Michała Szalasta

 

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii Michał Cała “Śląsk i Zagłę­bie 2004–2014” 07.02.2018 fot. Krzysztof Szlapa

Wys­tawa fotografii Michał Cała “Śląsk i Zagłę­bie 2004–2014” 07.02.2018 fot. Krzysztof Szlapa

 

————————————————————————-

Wys­tawa fotografii “Roz­pad odbi­cia” nowo przyję­tych członków Okręgu Śląskiego ZPAF Krzysztof Pal­ińs­ki, Kamil Myszkows­ki 03.01.2018 fot. Krzysztof Szla­pa, Jerzy Kleszcz

Wys­tawa fotografii “Roz­pad odbi­cia” nowo przyję­tych członków Okręgu Śląskiego ZPAF Krzysztof Pal­ińs­ki, Kamil Myszkows­ki 03.01.2018 fot. Krzysztof Szla­pa, Jerzy Kleszcz

 

————————————————————————-