Fotorelacje 2022

Wys­tawa pokonkur­sowa fotografii „Katow­ice w obiek­ty­wie 2022” 1.12.2022 Fot. Tomasz Kawka, Arka­diusz Ławry­wian­iec
Wys­tawa pokonkur­sowa fotografii „Katow­ice w obiek­ty­wie 2022” 1.12.2022 Fot. Tomasz Kawka, Arka­diusz Ławrywianiec

Zbiorowa wys­tawa fotografii członków ZPAF Okręg Śląs­ki „ Siła detalu” z cyk­lu „ Świado­mość kadru” w Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim 02.12.2022 Fot. Dar­iusz Zakrzews­ki
Zbiorowa wys­tawa fotografii członków ZPAF Okręg Śląs­ki „ Siła detalu” z cyk­lu „ Świado­mość kadru” w Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim 02.12.2022 Fot. Dar­iusz Zakrzewski

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Marcin­em Giba poroz­maw­iamy m.in. o fotografowa­niu z uży­ciem drona. 29.11.2022 fot. Tere­sa Solarz
Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Marcin­em Giba poroz­maw­iamy m.in. o fotografowa­niu z uży­ciem drona. 29.11.2022 fot. Tere­sa Solarz

Wys­tawa fotografii Roman Von­drouš „Behind the scenes of the horse rac­ing” 10.11.2022 fot. Dar­iusz Zakrzews­ki, Arka­diusz Ławry­wian­iec
Wys­tawa fotografii Roman Von­drouš „Behind the scenes of the horse rac­ing” 10.11.2022 fot. Dar­iusz Zakrzews­ki, Arka­diusz Ławrywianiec

Pro­jekt OKO szós­ta odsłona Úřad měst­ského obvo­du Moravská Ostra­va a Přívoz w Ostraw­ie 08.11.2022 fot. Ewa Lisz­ka-Fiala, Arka­diusz Ławry­wian­iec
Pro­jekt OKO szós­ta odsłona Úřad měst­ského obvo­du Moravská Ostra­va a Přívoz w Ostraw­ie 08.11.2022 fot. Ewa Lisz­ka-Fiala, Arka­diusz Ławrywianiec

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Mar­iuszem Foreckim poroz­maw­iamy m.in. o jego nowej książce “Kurz” 27.10.2022 Fot D. Zakrzews­ki, A. Ławry­wian­iec
Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…” z Mar­iuszem Foreckim poroz­maw­iamy m.in. o jego nowej książce “Kurz” 27.10.2022 Fot D. Zakrzews­ki, A. Ławrywianiec

Wys­tawa fotografii Krzysztof Str­zo­da „(nie) tylko taki pejzaż” fot. Krzysztof Szla­pa 05.10.2022
Wys­tawa fotografii Krzysztof Str­zo­da „(nie) tylko taki pejzaż” fot. Krzysztof Szla­pa 05.10.2022k

Zbiorowa wys­tawa fotografii „Obser­wa­torzy” z okazji 75-lecia ZPAF 07.09.2022 fot. Krzysztof Szla­pa, Lil­ian­na Ligęza-Jasik
Zbiorowa wys­tawa fotografii „Obser­wa­torzy” z okazji 75-lecia ZPAF 07.09.2022 fot. Krzysztof Szla­pa, Lil­ian­na Ligęza-Jasik

Wys­tawa fotografii Iwona Ger­manek „Różowy nie ist­nieje” 03.08.2022 fot. Dar­iusz Zakrzews­ki
Wys­tawa fotografii Iwona Ger­manek „Różowy nie ist­nieje” 03.08.2022 fot. Dar­iusz Zakrzewski

Wys­tawa fotografii “Dyplomy 2022” Szkoły Fotograficznej Fotoe­dukac­ja 06.07.2022 fot. Artur Solows­ki
Wys­tawa fotografii “Dyplomy 2022” Szkoły Fotograficznej Fotoe­dukac­ja 06.07.2022 fot. Artur Solowski

Wys­tawa fotografii Jakub Dziewit „Desires of mean­ing” 01.06.2022 fot. Michał Otręb­s­ki
Wys­tawa fotografii Jakub Dziewit „Desires of mean­ing” 01.06.2022 fot. Michał Otrębski

Zbiorowa wys­tawa fotografii i malarst­wa „WOLNOŚĆ – СВОБОДА 2018 — 2022” 05.05.2022 fot. Julia Guzik, Zbig­niew Pod­si­adło
Zbiorowa wys­tawa fotografii i malarst­wa „WOLNOŚĆ – СВОБОДА 2018 — 2022” 05.05.2022 fot. Julia Guzik, Zbig­niew Podsiadło

Zbiorowa wys­tawa fotografii i malarst­wa „WOLNOŚĆ – СВОБОДА 2018 — 2022” 05.05.2022 fot. Tere­sa Solarz
Zbiorowa wys­tawa fotografii i malarst­wa „WOLNOŚĆ – СВОБОДА 2018 — 2022” 05.05.2022 fot. Tere­sa Solarz

Wys­tawa fotografii Pavel Mára „4Serie” recen­z­ja i foto­torelac­ja Pio­tra Góryjowskiego
WWys­tawa fotografii Pavel Mára „4Serie” recen­z­ja i foto­torelac­ja Pio­tra Góryjowskiego

Wys­tawa fotografii Pavel Mára „4Serie” 06.04.2022 fot. Iwona Ger­manek
Wys­tawa fotografii Pavel Mára „4Serie” 06.04.2022 fot. Iwona Germanek

Wys­tawa fotografii Krzysztof Szla­pa „Scenografie” 02.03.2022 fot. Lil­ian­na Ligęza-Jasik
Wys­tawa fotografii Krzysztof Szla­pa „Scenografie” 02.03.2022 fot. Lil­ian­na Ligęza-Jasik

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec “Chasy­dzi w Lelowie” recen­z­ja i fotorelac­ja Lesz­ka Górskiego
Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec “Chasy­dzi w Lelowie” recen­z­ja i fotorelac­ja Lesz­ka Górskiego

Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Chasy­dzi w Lelowie” 02.02.2022 fot. Krzysztof Szla­pa
Wys­tawa fotografii Arka­diusz Ławry­wian­iec „Chasy­dzi w Lelowie” 02.02.2022 fot. Krzysztof Szlapa

„Obec­ni” zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF 05.01.2022 fot. Krzysztof Szla­pa
„Obec­ni” zbiorowa wys­tawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF 05.01.2022 fot. Krzysztof Szlapa