Wystawa pokonkursowa fotografii „Katowice w obiektywie 2022” 1.12.2022 Fot. Tomasz Kawka, Arkadiusz Ławrywianiec

Wys­tawa pokonkur­sowa fotografii „Katow­ice w obiek­ty­wie 2022” 1.12.2022 Fot. Tomasz Kawka, Arka­diusz Ławrywianiec