Spotkanie z cyklu “Porozmawiajmy o…”, podczas którego z Marią Śliwą, Jakubem Byrczkiem, Antonim Kreisem oraz Józefem Wolnym porozmawiamy o Jerzym Lewczyńskim 10.04.2024 fot. Michał Konrad

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Mar­ią Śli­wą, Jakubem Byr­czkiem, Anton­im Kreisem oraz Józe­fem Wol­nym poroz­maw­iamy o Jerzym Lew­czyńskim 10.04.2024 fot. Michał Konrad