Wystawa pokonkursowa fotografii „Katowice w obiektywie 2023” 07.12.2023 fot. Alicja i Arkadiusz Ławrywianiec

Wys­tawa pokonkur­sowa fotografii „Katow­ice w obiek­ty­wie 2023” 07.12.2023 fot. Alic­ja, Arka­diusz Ławrywianiec