Wystawa fotografii Pavel Mára „4Serie” 06.04.2022 fot. Iwona Germanek

Frag­ment pro­gra­mu TVP Katow­ice „Pokój na poddaszu”

Film Michała Szalasta

Wys­tawa fotografii Pavel Mára „4Serie” 06.04.2022 fot. Iwona Germanek