Zbiorowa wystawa fotografii „Venus foto”

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki zaprasza na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii „Venus foto”. Wernisaż odbędzie się w środę 5 lip­ca 2023 roku o godz. 18.30 w Galerii „Katow­ice” Związku Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki przy ul. Dąbrowskiego 2. Wys­tawę moż­na oglą­dać do 21 lip­ca 2023 roku od wtorku do piątku w godz. od 17.00 do 20.00. Wys­tawa jest przez­nac­zona dla osób powyżej 16 roku życia. Wernisaż uświet­ni wys­tęp due­tu smy­czkowego Orkiestry MASO w składzie: Mykhai­lo Fes­enko (skrzypce), Denys Sverdlov (wiolon­czela).

Autorzy prezen­tu­ją­cy prace na wystawie:
Jiří Akir
Arek Akki
Prze­mysław Blechman
Ryszard Błażyński
Piotr Chabior
Radek Čupr
Daw­id Ciepiela
Marek Juras
Miroslav Kolátor
Karoli­na Migurska
Jan Mlčoch
Ewa Ożdżyńska
Robert Rzepiński
Dar­iusz Sebastiański
Karel Ševčík
Ven­da Suchý
Dar­iusz Siadak
Krzysztof Ziętkowski