Zbiorowa wystawa fotografii członków ZPAF Okręg Śląski „ Siła detalu” z cyklu „ Świadomość kadru” w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików Okręg Śląs­ki oraz Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim zaprasza­ją 2 grud­nia 2022 roku o godz. 18.00 na wernisaż zbiorowej wys­tawy fotografii członków ZPAF Okręg Śląs­ki “Siła detalu” z cyk­lu “Świado­mość kadru”. Wernisaż rozpocznie się od dyskusji o detalu w fotografii, której mod­er­a­torem będzie kura­tor Arka­diusz Ławry­wian­iec. Wernisaż odbędzie się w Cen­trum Kul­tu­ry Śląskiej w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1. Wys­tawę moż­na oglą­daċ do 28 lutego 2023 od wtorku do piątku w godz­i­nach 12.00 – 17.00 oraz w sobo­ty – niedziele w godz­i­nach 11.00 – 17.00. Kura­tor wys­tawy Arka­diusz Ławry­wian­iec. Serdecznie zapraszamy.

Gdy­by nie detale, nie było­by wiel­kich efektów”.
William Peter Blat­ty, Egzorcysta
Anal­izu­jąc plany w jakich real­izu­je­my nasze fotografie o detalu częs­to mówimy na końcu. Uważam, że w detalu ukry­ta jest wiel­ka siła, która pozwala zwró­cić uwagę widza na mało widoczne, a zarazem częs­to pomi­jane frag­men­ty otacza­jącego nas świa­ta. Detal pozwala wzmoc­nić odbiór zestawu zdjęć. Dajmy więc szan­sę detalowi i pokażmy jego siłę.
Arka­diusz Ławrywianiec
Katow­ice 2022

Fot. Łukasz Cyrus

Fot. Ryszard Czernow


Fot. Paweł Dusza


Fot. Iwona Germanek


Fot. Krzysztof Gołuch


Fot. Marcin Górski


Fot. Walde­mar Jama


Fot. Sła­womir JodłowskiFot. Ireneusz Kaźmierczak


Fot. Michał Konrad


Fot. Antoni Kreis


Fot. Moni­ka Kuboś


Fot. Anna Lorenc


Fot. Arka­diusz Ławrywianiec


Fot. Bea­ta Mendrek


Fot. Bogusław Michnik


Fot. Mirosław Miranowicz


Fot. Jowi­ta Mormul


Fot. Kamil Myszkowski


Fot. Alek­sander Orszulik


Fot. Patryc­ja Pawęzowska


Fot. Zbig­niew Sawicz


Fot. Bolesław Stachow


Fot. Krzysztof Strzoda


Fot. Timm Stütz


Fot. Krzysztof Szlapa


Fot. Marek Śliwiński


Fot. Dar­iusz Trześniowski


Fot. Janusz Lech Wojcieszak


Fot. Mag­dale­na Zaton-Mikołajczak