Wystawa fotografii Antoni Kreis “Przeźroczystość” odwołana

W związku przedłuże­niem obostrzeń do 18 kwiet­nia 2021 roku, doty­czą­cych między inny­mi galerii sztu­ki, zmuszeni jesteśmy odwołać wys­tawę Antoni Kreis „Przeźroczys­tość”, której wernisaż miał się odbyć 14 kwiet­nia 2021 roku o godz. 18.30. Wys­tawa zostanie zre­al­i­zowana w najbliższym dogod­nym ter­minie. Jed­nocześnie infor­mu­je­my, że Gale­ria Katow­ice będzie zamknię­ta do 18 kwiet­nia 2021 roku.