Wielkanoc

Z okazji Świąt Wielka­noc­nych najserdeczniejsze życzenia dla wszys­t­kich naszych przy­jaciół, trochę reflek­sji związanych z tym pełnym zad­umy, ale również rados­nym cza­sem. Wielu doz­nań natu­ry artysty­cznej życzy Zarząd ZPAF Okręgu Śląskiego.