Antoni Kreis oraz Arkadiusz Ławrywianiec odznaczeni Brązowymi Medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Fot. Adri­an Ławrywianiec

Niezwykłe miło jest nam poin­for­mować, że Antoni Kreis oraz Arka­diusz Ławry­wian­iec zostali 31 sty­cz­nia 2024 roku w Starej Galerii ZPAF w Warsza­w­ie odz­naczeni Brą­zowy­mi Medala­mi „Zasłużony Kul­turze Glo­ria Artis”, nadany­mi przez Min­is­terst­wo Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego. Oprócz nich wyróżnieni zostali: Mirosław Araszews­ki, Witold Jacyków, Witold Jurkiewicz i Zbig­niew Tomaszczuk.

Fot. Adri­an Ławrywianiec