9 PHOTO SUMMER DAY

9 PHOTO SUMMER DAY

Przed nami 9 edy­c­ja Let­niego Fes­ti­walu Fotograficznego / Pho­to Sum­mer Day. 19 sierp­nia przy­pa­da Między­nar­o­dowy Dzień Fotografii. Rokrocznie Juras­sic Pho­to Team (http://grupajpt.pl) wraz z Hotelem Fajki­er ( Hotel Przy­jazny Fotografii — www.hotelfajkier.pl ) oraz JURAJSKIMI WARSZTATAMI ( www.jurajskiewarsztaty.pl ) orga­nizu­je to świę­to dla fotografów tym razem już po raz 9 w ter­minie 17–19 sierp­nia 2022 roku.
Fes­ti­w­al odbędzie się w Hotelu Fajki­er *** Well­ness SPA w Kroczy­cach. Uczest­ni­cy będą mogli wziąć udzi­ał nie tylko w wykładach, ale także staran­nie przy­go­towanych warsz­tat­ach w niesamow­itym miejs­cu jakim jest Jura Krakowsko-Częs­to­chows­ka. To już XVIII Fes­ti­w­al Fotograficzny orga­ni­zowany przez nas na Jurze. Na każdym z nich pojaw­ia­ją się znane nazwiska świa­ta fotografii, pasjonaci fotografii oraz najwięk­sze mar­ki związane ze sprzętem. W ciągu tych dni uczest­ni­cy spotka­ją się z znany­mi fotografa­mi i oraz spec­jal­is­ta­mi w danych dziedzinach.
Prowadzą­cy­mi w tegorocznej edy­cji będą :
MAGDALENA WASICZEK – Ambasador­ka Eizo Polska
PAWEŁ BAJEW – Paweł Bajew Fotografia
ADAM LAUBE – Quadralite
KAMILA J GRUSS – kamilajgruss.pl
ADAM WAWRZYNIAK – Ambasador nPhoto
MARCIN BÓJKO – Dig­i­tal Foto Video
PIOTR WRÓBLEWSKI – Ambasador Sig­ma Polska
MAŁGORZATA SULEWSKA-CZARNECKA – for­MAT K
PIOTR TROJANOWSKI – Fotografia analogowa
MARCIN WOŹNIAK — Glare One
MAREK CZARNECKI – instagram.com/marekczarnecki1
KAJA I KAMIL GŁOWACCY – www.justedit.pl
… oczeku­je­my potwierdzenia kole­jnych prowadzących.
Part­nerzy wydarzenia: SONY, PENTAX, RICOH, CANON, Leica, HASSELBLAD, MANFROTTO, BLACK DROP FACTORY, QUADRALITE, TOKINA, HOYA, GODOX, IRIX, GLARE ONE, PEAK DESIGN, EIZO, WACOM, NEC, FOMEI, MEDIKON, NPHOTO, CYFROWE.PL, CYFROWE RENT. CANON, ILFORD, EPSON, FineArt.sklep.pl, PROSTUFF, FOTO FORMA, NEXT 77, SANSA, FORMATKA, FOTO 7, Lowe­pro, Joby … oczeku­je­my potwierdzenia kole­jnych wystawców.
Fes­ti­w­al został obję­ty Patronatem medi­al­nym : Mas­ter­class Fotografia, Dzi­en­nik Zachod­ni, Nasze Miasto.pl, Ate­lio­ra, Fotografia Dla Ciekawych, DFV, EduWeb, Fotograficzny Pro­gram bez nazwy.
Patronat hon­orowy objął w tym roku: Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików – Okręg Śląski

Zapisy: https://photosummerday.pl/