Wystawa fotografii “Dyplomy 2022” Szkoły Fotograficznej Fotoedukacja 06.07.2022 fot. Artur Solowski

Wys­tawa fotografii “Dyplomy 2022” Szkoły Fotograficznej Fotoe­dukac­ja 06.07.2022 fot. Artur Solowski