Zbiorowa wystawa fotografii „Pokolenia” w ramach projektu „Fotografia jako pomost miedzy pokoleniami”. 10.10.2020

POKOLENIA” Wys­tawa w ramach pro­jek­tu „Fotografia jako pomost między pokole­ni­a­mi”, „O cza­sie” roz­maw­ia­ją Arka­diusz Ławry­wian­iec i Krzysztof Szlapa

POKOLENIA” Wys­tawa w ramach pro­jek­tu „Fotografia jako pomost między pokole­ni­a­mi”, „O miejs­cu” roz­maw­ia­ją Jakub Byr­czek i Janusz Wojcieszak

POKOLENIA” Wys­tawa w ramach pro­jek­tu „Fotografia jako pomost między pokole­ni­a­mi”, „O człowieku” roz­maw­ia­ją Jerzy Łakom­s­ki i Kamil Myszkowski

POKOLENIA” Wys­tawa w ramach pro­jek­tu „Fotografia jako pomost między pokole­ni­a­mi”, „O przed­mio­cie” roz­maw­ia­ją Ryszard Czer­now i Łukasz Cyrus

POKOLENIA” Wys­tawa w ramach pro­jek­tu „Fotografia jako pomost między pokole­ni­a­mi”, „O fotografii” roz­maw­ia­ją Bea­ta Men­drek i Antoni Kreis


Kat­a­log wys­tawy „POKOLENIA” w ramach pro­jek­tu „Fotografia jako pomost między pokoleniami”

POKOLENIA 2020