1 miejsce Iwony Germanek w 23 edycji konkursu Julia Margaret Cameron Award for Women Photographers

Grat­u­lu­je­my Iwonie Ger­manek pier­wszego miejsce w kat­e­gorii Dig­i­tal Manipulation& Col­lage w 23 edy­cji konkur­su Julia Mar­garet Cameron Award for Women Photographers .
Różowy nie istnieje.