Wystawa fotografii Zbigniew Sawicz “Symbole czasu” 07.09.2018 fot: Józef Wolny, Arkadiusz Ławrywianiec

Word­press Pho­to Gallery