Wystawa fotografii „Zbigniew Sawicz 50-lecie działalności twórczej” 04.10.2023 fot. Beata Mendrek

Wys­tawa fotografii „Zbig­niew Saw­icz 50-lecie dzi­ałal­noś­ci twór­czej” 04.10.2023 fot. Bea­ta Mendrek