V edycja projektu OKO Ostrava-Katowice-Opava Galeria Kupe Opava 10.11.2021 fot. Alicja, Arkadiusz Ławrywianiec

V edy­c­ja pro­jek­tu OKO Ostra­va-Katow­ice-Opa­va 10.11.2021 fot. Alic­ja, Arka­diusz Ławrywianiec

Relac­ja fil­mowa z wernisażu w Opawie