Spotkanie z cyklu “Porozmawiajmy o…” . Z Markiem Locherem porozmawiamy o fotografii industrailnej 23.09.2019 fot. Aleksander Orszulik, Maciej Jarzębiński

Word­press Pho­to Gallery