WYSTAWAWYSTAWA FOTOGRAFII NOWO PRZYJĘTYCH CZŁONKÓW OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZPAF SZEWCZYK-SZELKA BARBARA, KOMENDERA LESZEK, WOJCIESZAK JANUSZ” 20.01.2016 FOT. ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC

Word­press Pho­to Gallery