Wyniki Konkursu Fotografii Odklejonej — Czarne Światło

Nagro­da głów­na w Konkur­sie Fotografii Odkle­jonej — Czarne Światło. Pra­ca: “Sol Niger” — Kama Rosińska.

Wyróżnie­nie w Konkur­sie Fotografii Odkle­jonej — Czarne Światło. Pra­ca: “Punkt zapal­ny” — Marzena Kolarz.

Nagro­da juro­ra: Krzysztof Jurec­ki. Pra­ca: “Pot­warze” — Anna Hauser.

Nagro­da juro­ra: Krzysztof Stryj. Pra­ca: “Rysa na szk­le” — Kamil Jutkiewicz.

Nagro­da juro­ra: Alek­sander Orszu­lik. Pra­ca: “Czuj” — Kuniej Viola.

Nagro­da juro­ra: Bar­tosz Klosek. Pra­ca: “XXX” — Kami­la Sammler.

Nagro­da juro­ra: Łukasz Cyrus. Pra­ca: “Metempsy­choza” — Krzysztof Szlapa.

Jury w składzie:
Prze­wod­niczą­cy: Krzysztof Jurecki.
Członkowie: Łukasz Cyrus, Bar­tosz Klosek, Krzysztof Stryj, Alek­sander Orszulik.


Poniżej lin­ki do uza­sad­nienia i prac zgłos­zonych na konkurs:

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRvbUR5TtsCd4Fmir3Ou6_u8lELpDSCQ9EVd0ztFYvG8e_V_Zh4wMdxQwgykrzy3BZE2Otn4Wnq-nvH/pub?urp=gmail_link


https://photos.google.com/share/AF1QipMWfcJuaOlQApyQ8yBcfwjHBzSxDhSPHe3fISQuy1qYVQOEt1WXg5Lgom23hti-Vw?key=THhENFFiV0RWX3ZsQkFPRDVKV0xjcEhqUHRIS0RB