Wspomnienie Jerzego Lewczyńskiego

Zaprasza­my do oglą­da­nia feli­etonu poświę­conego Jerze­mu Lew­czyńskiemu, wyemi­towanego w pro­gramie Pokój na pod­daszu — 15.04.2024 w TVP Katow­ice. Dzięku­je­my wszys­tkim realizatorom.