VI Międzynarodowe Sympozjum fotograficzno-socjologiczne “Fotografia dokumentalna świadectwem dziedzictwa.” Wystawa “Po trzydziestce” 30 lat Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

Związek Pol­s­kich Artys­tów Fotografików zaprasza na VI Między­nar­o­dowe Sym­pozjum fotograficzno-socjo­log­iczne “Fotografia doku­men­tal­na świadectwem dziedz­ict­wa.”, które odbędzie się 17 i 18 wrześ­nia 2021 roku w skanse­nie Królowa Luiza Muzeum Gór­nict­wa Węglowego w Zabrzu przy ul. Wol­noś­ci 410. 

W piątek 17 wrześ­nia 2021 roku o godz. 17:00 w Muzeum Miejskim Gale­ria Cafe Sile­sia w Zabrzu przy ul. 3 Maja 6 odbędzie się wernisaż na wys­tawy “Po trzy­dzi­estce” 30 lat Insty­tu­tu Twór­czej Fotografii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego w Opawie.