Srebrny medal “Za fotograficzną twórczość” dla Sławomira Jodłowskiego

Pod­czas wernisażu Pokonkur­sowej Wys­tawy Między­nar­o­dowego Konkur­su Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2022, prezes Fotok­lubu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Mał­gorza­ta Dołows­ka odz­naczyła sre­brnym medalem “Za fotograficzną twór­c­zość”. Medal został nadany Uch­wałą Kapituły w 25 rocznicę powoła­nia Sto­warzyszenia Twór­ców Fotok­lubu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej 1995–2020.