Polecamy nowy album fotograficzny Timm Stütz „Fotografisches Gesamtwerk“

Pole­camy nowy album fotograficzny Timm Stütz „Fotografis­ches Gesamtwerk“ wydany przez wydawnict­wo Engels­dor­fer Ver­lag z Lip­s­ka. Pre­miera albu­mu 24 lip­ca 2023. Książ­ka posi­a­da twardą oprawę, for­mat 220 x 200 mm, 518 str., papi­er 150 g, 1,88 kg. Album wydany jest w języku niemieckim z wkład­ką z tek­sta­mi przetłu­mac­zony­mi na język polski.