Grzegorz Maciąg w gronie najlepszych w 14 edycji prestiżowego VIVA! PHOTO AWARDS 2022

Zaw­ier­cian­in i członek ZPAF Okręg Śląs­ki Grze­gorz Maciąg w gronie najlep­szych w 14 edy­cji prestiżowego VIVA! PHOTO AWARDS 2022 !!!
Nadesłane prace oce­ni­ało jury w składzie: świa­towej sławy fotokom­pozy­tor Ryszard Horowitz – prze­wod­niczą­cy, pro­jek­tan­t­ka mody Gosia Baczyńs­ka , fotograf­ka i portre­cist­ka Mar­lena Bielińs­ka, fotore­porter Chris Niedenthal/ @chris_niedenthal , redak­tor naczel­na mag­a­zynu VIVA! i ser­wisu viva.pl Katarzy­na Przy­byszews­ka-Ortonows­ka oraz dyrek­tor artysty­czny VIVY! Marek Knap.
Grze­gorz został doce­niony w kat­e­gorii repor­taż. Grat­u­lu­je­my pozostałym LAUREATOM , a są nimi: Jere­mi­asz Gądek — Grand Prix , Maja Sobolews­ka , Bubusława Górny-Kalus oraz Piotr K. Podsiadły.
Gratulujemy.

fot. Jacek Kurnikows­ki / AKPA Pol­s­ka Press Sp. z o.o. — agenc­ja infor­ma­cyj­na i fotograficzna

fot. Jacek Kurnikows­ki / AKPA Pol­s­ka Press Sp. z o.o. — agenc­ja infor­ma­cyj­na i fotograficzna

fot. Jacek Kurnikows­ki / AKPA Pol­s­ka Press Sp. z o.o. — agenc­ja infor­ma­cyj­na i fotograficzna

fot. Jacek Kurnikows­ki / AKPA Pol­s­ka Press Sp. z o.o. — agenc­ja infor­ma­cyj­na i fotograficzna

fot. Jacek Kurnikows­ki / AKPA Pol­s­ka Press Sp. z o.o. — agenc­ja infor­ma­cyj­na i fotograficzna

fot. Jacek Kurnikows­ki / AKPA Pol­s­ka Press Sp. z o.o. — agenc­ja infor­ma­cyj­na i fotograficzna

fot. Jacek Kurnikows­ki / AKPA Pol­s­ka Press Sp. z o.o. — agenc­ja infor­ma­cyj­na i fotograficzna