Spotkanie z cyklu “Porozmawiajmy o…”, podczas którego z Januszem Wojcieszakiem porozmawiamy o fotografowaniu architektury — znikające mury z kamienia wapiennego. 10.01.2024 fot. Krzysztof Szlapa, Arkadiusz Ławrywianiec

Spotkanie z cyk­lu “Poroz­maw­ia­jmy o…”, pod­czas którego z Januszem Woj­ciesza­kiem poroz­maw­iamy o fotografowa­niu architek­tu­ry — znika­jące mury z kamienia wapi­en­nego. 10.01.2024 fot. Krzysztof Szla­pa, Arka­diusz Ławrywianiec